Beleidsplan

Algemene gegevens

Naam :  Stichting Esperanza Bolivia
RSIN / fiscaal nummer : 8172.79.878
Postadres :  van Kuynremarke 14
8016DE Zwolle
E-mailadres : info@esperanza-bolivia.com
Kvk Nummer :
Gegevens bankrekening :  NL15ABNA0542238632 tnv Esperanza Bolivia te Zwolle

Aanleiding

Wij zetten ons in voor ons kinderopvanghuis ‘Casa Esperanza’ in Uypaca te Bolivia waar wij Boliviaanse kinderen een veilig tehuis, passende scholing en een betere toekomst willen bieden.

Waar?
Logeerhuis Casa Esperanza,
In Uypaca in de Acholla vallei, 65 km. van La Paz, Bolivia.

Voor wie?
Wij zetten ons in voor kinderen die dagelijks uren moeten lopen om op school te komen. Als het slecht weer is kunnen zij vanwege de lange afstand en onbegaanbare wegen niet naar school. Voor kinderen voor wie thuis geen goede opvang is, is bij Casa Esperanza ook een plekje vrij. Weeskinderen, die bij andere mensen inwonen en in ruil veel(huishoudelijke) klusjes moet doen zijn ook welkom in Casa Esperanza. En als laatst zetten wij ons ook in voor kinderen met speciaal gedrag die extra hulp nodig hebben.

Hoe?

Sinds mei 2016 werken wij samen met BKHW. BKHW is een Duitse organisatie, die zich inzet voor hulp aan Boliviaanse kinderen. Dit doen zij door eigen projecten te draaien, maar ook bestaande projecten te ondersteunen, zoals de onze. Maandelijks kregen wij van hen een financiële bijdrage en hielpen zij door bezoekjes aan Casa Esperanza. Sinds 2018 is het project Casa Esperanza aan hen overgedragen en ondersteunen wij BKHW financieel, met 800 euro per maand. Doordat zij hun kennis en kunde van dichtbij kunnen inzetten, draagt dit bij aan de kwaliteit van hulp die geboden kan worden aan de kinderen van Uypaca. Voor meer informatie over BKHW, zie: https://www.bkhw.org/

Van maandagmiddag tot vrijdagmiddag logeren de kinderen in Casa Esperanza.In het weekend gaan zij weer naar hun huis.

We geven liefde, structuur, humor en individuele aandacht.

Een kok zorgt voor gezonde en evenwichtige maaltijden; wekelijks wordt er een nieuw menu gemaakt, waarbij de schijf van 5 wordt in acht wordt genomen. We scheppen voorwaarden voor een gezonde nachtrust. Elk kind heeft zijn eigen bed en eigen plekje en de kinderen richten deze zelf in, zodat zij zich thuis voelen.

Er wordt gewerkt aan plezier maken, ontspanning en spel. Op het terrein is een mooie speeltuin, een basketbalveld en er zijn voldoende speelattributen zoals ballen en touwen. Binnen is er een tv, dvd speler en een radio. Ook worden er met regelmaat leuke thema-activiteiten gehouden, zoals Harry Potter week, Olympische Spelen, taarten bakken en dansen. De kinderen beleven hieraan veel plezier en leren hiervan.

Ook wordt er een dagelijks structuur geboden. Kinderen hebben houvast aan deze structuur en krijgen verantwoordelijkheden binnen deze structuur. Zij leren en groeien op hun eigen tempo. Ook wordt er huiswerkbegeleiding gegeven, waarbij Engelse les niet ontbreekt. Er is een bibliotheek waar de kinderen lekker kunnen lezen, of voorgelezen kunnen worden.Zo hopen we dat deze kinderen een mooie voorsprong hebben als zij Casa Esperanza verlaten.

Ook is er aandacht voor de persoonlijke hygiëne van de kinderen en zijn er tandenpoets projecten en voorlichtingen.

Een kas en kippenren zorgen voor een stukje zelfvoorziening, maar is ook educatief voor de kinderen, die dagelijks meehelpen met de verzorging hiervan.

Samenwerken:
Door samen te werken met de Boliviaanse bevolking houden we de essentiële aansluiting met de
Boliviaanse cultuur.
Samen werken bij de organisatie en bij de verzorging van de kinderen zorgt voor verbinding;
samen investeren in een betere toekomst.

Bestuurders

Het bestuur in Nederland:
Het bestuur van Stichting Esperanza Bolivia bestaat uit mensen die zich allen vrijwillig inzetten.

Joke Blaas- voorzitter
Jan-Albert Ernsten- tweede secretaris
Jan- Willem Stam -penningmeester
Elske van de Glind- oprichtster en algemeen bestuurslid
Eefje van Meurs- oprichtster en secretaris

Beloningsbeleid
Bestuurders en leden van de raad maken geen aanspraak op financiële vergoeding (waaronder vacatiegeld), anders dan een onkostenvergoeding.
Verder heeft de stichting geen personeel in dienst.

Financiële gegevens

Geld werven:
Voor het bereiken van ons doel is natuurlijk geld nodig. Hiervoor zijn we voornamelijk afhankelijk van vaste donateurs, welke een bedrag van 5 of 10 euro per maand doneren. Dit vullen we aan met het organiseren van aan aantal acties en initiatieven per jaar waaronder maar niet uitsluitend; benefietconcerten en workshopdagen, individuele initiatieven zoals het verkopen van schilderijen en postkaarten waarvan een deel van de opbrengst wordt gedoneerd aan de stichting.

De verantwoordelijkheid voor het beheer van de financiën ligt bij de penningmeester onder toezicht van het bestuur van de stichting (specifiek bij de secretaris). Enkel de penningmeester is bevoegd om transacties te maken, waarbij wederom de secretaris een controlerende functie heeft. Tevens wordt de actuele financiële status en transacties besproken bij de bestuursvergadering en legt de penningmeester verantwoording af.

Op basis van financiele jaarverslagen verwachten we in de periode 2018 t/m 2021 onderstaande inkomsten en uitgaven;

Verwachte Jaarlijkse Inkomsten 2018/2021
Donaties: € 6.780
Giften:
 € 560,-
Acties: € 200,- (ansichtkaarten)
Aanvullende Fondenwervende activiteiten: 2300 (benefietconcert, workshopdag)

Verwachte Jaarlijkse Uitgaven 2018/2021
Beheer BKHW
€ 9.600.- (maandelijks vast bedrag van € 800.-)

Balans
Jaarlijks: + 264.-
Geen overige verwachtte uitgaven.