Doel

Wij zetten ons in voor ons kinderopvanghuis ‘Casa Esperanza’ in Uypaca waar wij
Boliviaanse kinderen een veilig tehuis, passende scholing en een betere toekomst willen
bieden.


Waar?
Logeerhuis Casa Esperanza,
In Uypaca in de Acholla vallei, 65 km. van La Paz, Bolivia.

Voor wie?
Wij zetten ons in voor kinderen die dagelijks uren moeten lopen om op school te komen. Als het slecht weer is kunnen zij vanwege de lange afstand en onbegaanbare wegen niet naar school. Voor kinderen voor wie thuis geen goede opvang is, is bij Casa Esperanza ook een plekje vrij. Weeskinderen, die bij andere mensen inwonen en in ruil veel(huishoudelijke) klusjes moet doen zijn ook welkom in Casa Esperanza. En als laatst zetten wij ons ook in voor kinderen met speciaal gedrag die extra hulp nodig hebben.

Hoe?
Van maandagmiddag tot vrijdagmiddag logeren de kinderen in Casa Esperanza.In het weekend gaan zij weer naar hun huis.

Er wordt liefde, structuur, humor en individuele aandacht gegeven.

Een kok zorgt voor gezonde en evenwichtige maaltijden; wekelijks wordt er een nieuw menu gemaakt, waarbij de schijf van 5 wordt in acht wordt genomen. We scheppen voorwaarden voor een gezonde nachtrust. Elk kind heeft zijn eigen bed en eigen plekje en de kinderen richten deze zelf in, zodat zij zich thuis voelen.

Er wordt gewerkt aan plezier maken, ontspanning en spel. Op het terrein is een mooie speeltuin, een basketbalveld en er zijn voldoende speelattributen zoals ballen en touwen. Binnen is er een tv, dvd speler en een radio. Ook worden er met regelmaat leuke thema-activiteiten gehouden, zoals Harry Potter week, Olympische Spelen, taarten bakken en dansen. De kinderen beleven hieraan veel plezier en leren hiervan.

Ook wordt er een dagelijks structuur geboden. Kinderen hebben houvast aan deze structuur en krijgen verantwoordelijkheden binnen deze structuur. Zij leren en groeien op hun eigen tempo. Ook wordt er huiswerkbegeleiding gegeven, waarbij Engelse les niet ontbreekt. Er is een bibliotheek waar de kinderen lekker kunnen lezen, of voorgelezen kunnen worden.Zo hopen we dat deze kinderen een mooie voorsprong hebben als zij Casa Esperanza verlaten.

Ook is er aandacht voor de persoonlijke hygiëne van de kinderen en zijn er tandenpoets projecten en voorlichtingen.

Een kas en kippenren zorgen voor een stukje zelfvoorziening, maar is ook educatief voor de kinderen, die dagelijks meehelpen in de verzorging hiervan.

Van 2006 tot 2018 was dit project een zelfstandige onderneming van Stichting Esperanza Bolivia. Sinds begin 2018 is het project overgedragen aan de Duitse organisatie BKHW (www. https://www.bkhw.org/) en ondersteunt Stichting Esperanza Bolivia hen financieel, om dit project draaiende te houden.

Samenwerken:
Door samen te werken met de Boliviaanse bevolking houden we de essentiële aansluiting met de
Boliviaanse cultuur.
Samen werken bij de organisatie en bij de verzorging van de kinderen zorgt voor verbinding;
samen investeren in een betere toekomst.